TEATR DLA WSZYSTKICH

1  warsztat

25.8.-1.9.2021 Komotini, GR

Przygotowaliśmy dla Was ciekawy program, na który składają się warsztaty taneczne i wiele atrakcji. Początek naszego twórczego współdziałania.... 

+ 1  warsztat

24.-31.10.2021 Krzyżowa, PL

Kontynuacja warsztatów - w Krzyżowej wasza kreatywność nie ma granic! Daj się też zainspirować kompozycjom wideo i zdjęciom...

+ 4 x cyfrowy

7/8/9/10.2021  Online

Nasze motto jest Creatio Digitalis! Projektujecię własną digitalną interaktywną "kreatywną przestrzeń maski pop-up"... niezwykle żywą i różnorodną. 

= performance

12.2021
Kolonia, DE

Pokaż na scenie swój własny styl! Po próbach zaprezentujemy nasz spektakl i instalację wideo w Kolonii.

Creatio Continua. Complicity in Identity.

Projekt inkluzyjny polskiej, niemieckiej i greckiej młodzieży z niepełnosprawnością i bez niej.

 

Co oznacza bycie inną lub innym w dzisiejszym „normalnym“ społeczeństwie? Wspólne będziemy rozwijać nowe formy komunikacji i współpracy artystycznej.

 

Jako inkluzywny projekt młodzieżowy, "MASKA 2021" oferuje interaktywny muzyczny spektakl taneczny. Szczególny nacisk kładziemy na radość i zabawę, aktywne współtworzenie oraz wymianę własnych pomysłów i doświadczeń wokół tematu tożsamości. 

 

Spotykamy się na wiele rożnych sposobów: Projekt, któremu towarzyszy dokumentacja filmowa i który jest wspierany przez cyfrowe elementy, składa się z czterech wydarzeń digitalnych, dwóch międzynarodowych spotkań młodzieży w Grecji i w Polsce z warsztatami tańca, teatru i wideo, a następnie zostanie publicznie zaprezentowany w Niemczech.

_w skrócie

 

Wiek uczestników: 18-27

 

Liczba uczestników/kraju: 5, 

*Możliwe są dodatkowe miejsca dla asystentów

 

Opłata za uczestników dla osób z: Polski 50€/spotkanie*

*Możliwa zniżka w uzasadnionych przypadkach

 

Opłata za uczestnictwo pokrywa:

  • Organizatorzy zwracają koszty podróży (ryczałt)
  • Zakwaterowanie i pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
  • Warsztaty taneczno-teatralne
  • Opieka pedagogiczna i merytoryczna podczas projektu
  • Tłumaczenie w języki projektu
  • Różnorodne oferty spędzenia wolnego czasu
  • Testy na Covid
  • Ubezpieczenie podróżne

 

W ramach naszego programu zwracamy oczywiście uwagę na przestrzeganie przepisów Corony, oprócz dostępności i przestrzegamy naszej koncepcji higieny (m.in. przepisy dotyczące zachowania odstępu, maseczek ochronnych, wentylacji, czystość, reguły dotyczące przebiegu warsztatów i wspólnego spędzania czasu wolnego). Prosimy o elastyczność i zastrzegamy
sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia programu lub skrócenia go w razie potrzeby.

_różnorodność, to my

 

Inkluzja oznacza, że nikt nie może zostać wykluczony lub zepchnięty na margines. Inkluzja jest prawem człowieka. W rozumieniu inkluzywnym normalnym jest bycie innym. Wyzwaniem projektu jest umożliwienie uczestnictwa wszystkim, bez względu na język czy cechy indywidualne. Nacisk na różnorodność jest dla nas tak samo ważny jak promowanie siły, energii i wyobraźni w grupie poprzez wspólne działania. 

 

Rozwój kultury inkluzywnej wnosi istotny wkład w innowacyjną transformację naszego społeczeństwa. Młodzi ludzie niepełnosprawni i pełnosprawni z różnych krajów i kultur nie tylko doświadczają tutaj nowych dróg i perspektyw, ale także aktywnej i przyjaznej wymiany.

 

Organizacje zaangażowane w realizację niniejszego projektu wykorzystują w swojej pracy innowacyjne założenia i metody edukacji włączającej.

Więcej informacji & zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

MASKA 2021 | Ulotka projektu

Kontakt

Pierwszy projekt pod hasłem MASKA, zatytułowany „OVERCOME BARRIERS” odbył się w 2015 roku w greckim mieście Komotini. Następnie w 2017/2018 r. odbył się trójstronny spektakl „EXCLUSION. EQUALITY. IDENTITY.“ wraz z spotkaniami młodzieżowymi „WITHOUT BARRIERS AND BORDERS” w Komotini, Krzyżowej i Colonii. Niniejszy trzeci projekt "CREATIO CONTINUA. COMPLICITY IN IDENTITY” stanowi jego kontynuację.

Projekt spotkań młodzieży z Polski, Niemiec i Grecji w latach 2017-2018 jest finansowany ze środków programu EUROPEANS FOR PEACE:Celebrate diversity! ​niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość“ (EVZ). Projekt może być realisowany dzięki wsparciu finansowemu programu Niemiecko-Greckiej i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.