Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ | BÜHNE FREI 2015

ΜΑΣΚΕΣ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ

Tο πρώτο πρόγραμμα «η ΜΑΣΚΑ» πραγματοποιήθηκε το 2015 στην Κομοτηνή. Τώρα παρουσιάζεται το τριμερές πρόγραμμα “η ΜΑΣΚΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Η ΕΜΠΟΔΙΑ.

MASKS OVERCOME BARRIERS

The first 'the MASK' project took place in 2015 in Komotini. Now we developed the trilateral follow-up project, ‘the MASK’ WITHOUT BORDERS AND BARRIERS '.

MASKEN ÜBERWINDEN BARRIEREN

Das erste ‚die MASKE‘ Projekt fand 2015 in Komotini statt. Nun führen wir das trilaterale Folgeprojekt ‚die MASKE | OHNE GRENZEN UND BARRIEREN‘ durch.

Αυλαία για 'τη ΜΑΣΚΑ'   

Με μία πρόβα επί σκηνής στην Πολιτιστική Κίνηση Ν. Ροδόπης έπεσε η αυλαία του πρώτου από τα τρία μέρη του  σεμιναρίου 'η ΜΑΣΚΑ', το οποίο φιλοξενήθηκε από τις 30/08 μέχρι τις 06/09 στην Κομοτηνή από τον Σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ.

 

Nέοι άνθρωποι, με ή χωρίς κινητικά προβλήματα, από την Ελλάδα και τη Γερμανία, ένωσαν τις δημιουργικές τους ανησυχίες μέσα από χορός και θεατρικά, εικαστικά εργαστήρια και επιλεγμένες συλλογικές δράσεις σε φυσικά και ιστορικά αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής της Θράκης.

 

Draw back the curtain for 'the MASK'

With a rehearsal at the theater stage of the Cultural Club Rodopis the curtain was raised on the first of three parts of the project 'the MASK ', which was hosted from 30/08 to 06/09 in Komotini by the association PERPATO.

 

Young people with and without disabilities, from Greece and Germany, combined their creative interests through Dance, Theater and Art Workshops, visiting historical sights and  collective outdoor activities in the region of Thrace.

 

 

Vorhang auf für 'die MASKE'

Mit einer Probe auf der Bühne der Kulturbewegung Rodopis fiel der Vorhang des ersten von drei Teilen des Projektes 'die MASKE', welches vom 30/08 bis 06/09 in Komotini von dem Verein PERPATO beherbergt wurde.

 

Junge Menschen mit und ohne Behinderungen, aus Griechenland und Deutschland, vereinten ihre schöpferischen Interessen durch Tanz, Theater und Kunst-Workshops, Besuch historischer Sehens-würdigkeiten und gemeinsamen Outdoor Aktivitäten in der Region Thrakien.

Λίγες φωτογραφίες.... | Photo selection ....| Szenenfotos ....